CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

phiếu hướng dẫn

Cơ quan giải quyết: UBND Huyện Mường Khương
Lĩnh vực: Lao động thương binh & xã hội
Thủ tục: Thủ tục thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đối tượng nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

Thành phần hồ sơ cần nộp

- Đơn đề nghị chuyển trợ cấp do thay đổi nơi cư trú có xác nhận của UBND cấp xã, phường nơi đối tượng đang cư trú;.
- Sổ hộ khẩu công chứng của đối tượng (nơi cư trú mới);
- Toàn bộ hồ sơ đối tượng đang hưởng trợ cấp hàng tháng nơi đối tượng chuyển đến;
Số lượng hồ sơ
01 bộ
 

Lệ phí

Không

Yêu cầu điều kiện thực hiện

Giải quyết thủ tục thực hiện trợ cấp hàng tháng khi đối tượng thay đối cư trú giữa các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh .

Số lượng hồ sơ

01 bộ