Loading...

STT Ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu Tải về
1 1584/QĐ-UBND 15/07/2022 Quyết định Quyết định về việc công bố Danh mục 02 thủ tục hành chính lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế Xem thêm >>
2 1559/QĐ-UBND 12/07/2022 Quyết định Quyết định về việc công bố Danh mục 14 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực luật sư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư p Xem thêm >>
3 1545/QĐ-UBND 08/07/2022 Quyết định Quyết định về việc công bố Danh mục 07 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân thuộc p Xem thêm >>
4 1488/QĐ-UBND 01/07/2022 Quyết định Quyết định về việc công bố Danh mục 01 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực địa chất và khoáng sản thuộc phạm vi chức năng quản lý củ Xem thêm >>
5 1472/QĐ-UBND 30/06/2022 Quyết định Quyết định về việc công bố Danh mục 01 thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận Xem thêm >>
6 1458/QĐ-UBND 29/06/2022 Quyết định Quyết định về việc công bố Danh mục 07 thủ tục hành chính lĩnh vực bưu chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thôn Xem thêm >>
7 1466/QĐ-UBND 29/06/2022 Quyết định Quyết định về việc công bố Danh mục 02 thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý Xem thêm >>
8 1464/QĐ-UBND 29/06/2022 Quyết định Quyết định về việc công bố Danh mục 01 thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực nhà ở thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải Xem thêm >>
9 1388/QĐ-UBND 16/06/2022 Quyết định Quyết định về việc công bố Danh mục 07 thủ tục hành chính trong lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước Xem thêm >>
10 1340/QĐ-UBND 16/06/2022 Quyết định Quyết định về việc công bố Danh mục 17 thủ tục hành chính về lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở L Xem thêm >>
11 1295/QĐ-UBND 10/06/2022 Quyết định Quyết định về việc công bố Danh mục 01 thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý Xem thêm >>
12 905/QĐ-UBND 29/04/2022 Quyết định Quyết định về việc công bố Danh mục 01 TTHC sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát Xem thêm >>
13 845/QĐ-UBND 26/04/2022 Quyết định Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Du lịch tỉnh Lào Cai Xem thêm >>
14 846/QĐ-UBND 26/04/2022 Quyết định Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Lào Cai Xem thêm >>
15 837/QĐ-UBND 24/04/2022 Quyết định Quyết định về việc công bố Danh mục 20 thủ tục hành chính cấp huyện lĩnh vực văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể t Xem thêm >>
16 835/QĐ-UBND 24/04/2022 Quyết định Quyết định về việc công bố Danh mục 10 thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước thuộc p Xem thêm >>
17 836/QĐ-UBND 24/04/2022 Quyết định Quyết định về việc công bố Danh mục 07 thủ tục hành chính cấp xã lĩnh vực văn hóa, thể dục, thể thao thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xem thêm >>
18 794/QĐ-UBND 20/04/2022 Quyết định Quyết định về việc công bố Danh mục 06 thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục trung học thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào Xem thêm >>
19 782/QĐ-UBND 15/04/2022 Quyết định Quyết định về việc công bố danh mục 33 thủ tục hành chính lĩnh vực người có công thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương bi Xem thêm >>
20 762/QĐ-UBND 13/04/2022 Quyết định Quyết định về việc công bố danh mục 02 thủ tục hành chính về thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động thuộc phạm vi chức Xem thêm >>