Tìm thấy 451 thủ tục

Mức độ 2
Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp
Mức độ 2
Gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế
Mức độ 2
Hòa giải tranh chấp đất đai
Mức độ 4
Kê khai, thẩm định tờ khai phí bảo vệ môi trường đối với nước thải.
Mức độ 2
Lấy ý kiến UBND cấp xã, cấp huyện đối với các dự án đầu tư có chuyển nước từ nguồn nước nội tỉnh
Mức độ 4
Tham vấn Đề án bảo vệ môi trường
Mức độ 2
Tham vấn ý kiến đánh giá tác động môi trường
Mức độ 2
Thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện
Mức độ 4
Thủ tục cấp GCNQSD đất cho đối tượng Tái định cư
Mức độ 4
Xác nhận Đề án bảo vệ môi trường đơn giản
Mức độ 4
Xác nhận hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích
Mức độ 4
Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp giấy xác nhận khuyết tật.
Mức độ 4
Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em
Mức độ 4
Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em
Mức độ 2
Cấp giấy phép hoạt động cơ sở chăm sóc người khuyết tật, người cao tuổi thuộc trách nhiệm quản lý cấp huyện.
...