Đặt câu hỏi

Đặt câu hỏi dành cho cá nhân hoặc tổ chức.

Thủ tục hỏi Chi tiết

Mức độ 4 Thủ tục đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

Cơ quan giải quyết UBND Huyện Mường Khương
Lĩnh vực Đất đai

Loading...