Đặt câu hỏi

Đặt câu hỏi dành cho cá nhân hoặc tổ chức.

Thủ tục hỏi Chi tiết

Mức độ 4 Thủ tục thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đối tượng nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

Cơ quan giải quyết UBND Huyện Mường Khương
Lĩnh vực Lao động thương binh & xã hội

Loading...