Đặt câu hỏi

Đặt câu hỏi dành cho cá nhân hoặc tổ chức.

Thủ tục hỏi Chi tiết

Mức độ 4 Thủ tục: Miễn chấp hành quyết định ấp dụng biện pháp quản lý sau cai tại Trung tâm quản lý sau cai nghiện.

Cơ quan giải quyết UBND Huyện Mường Khương
Lĩnh vực Lao động thương binh & xã hội

Loading...