Đặt câu hỏi

Đặt câu hỏi dành cho cá nhân hoặc tổ chức.

Thủ tục hỏi Chi tiết

Mức độ 2 Thủ tục giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân, giao đất cho cộng đồng dân cư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá (Trừ trường hợp đấu giá đất, giao đất TĐC)

Cơ quan giải quyết UBND Huyện Mường Khương
Lĩnh vực Đất đai

Loading...